امان از ...
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٠  کلمات کلیدی: شعر

امان از راه بی عابر امان از شهر بی شاعر

امان از روز بی روزن امان از این همه رهزن

امان از باد بی باده امان از سرو افتاده

امان از تیغ بی دردا بجای بوسه برگردن

امان از ...