از قلمراد می پرسن آرزوت چیه؟

می دونی آماره ازدواج در چه حیوونی بیشتر است ؟

جواب : تو حلزون چون هم خونه داره هم ماشین

 

-----------------

 

از قلمراد می پرسن آرزوت چیه؟

 میگه: دکتربشم از اتاق عمل بیام بیرون بگم: متاسفم

/ 0 نظر / 6 بازدید