آسمون با منو تو قهره دیگه

شبامون آه که چه تاریک و چه سرده دلامون جای غمه لونه درده

تو رو بی من منو دور از تو گذاشته چی بگم با منو تو دنیا چه کرده

آسمون با منو تو قهره دیگه هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه

تو دلم این همه غم جا نمی گیره چی بجز غم داره اون دل که اسیره

گفتی از یاد میره این غمها یه روزی تو دلم ریشه دونده دیگه دیره

آسمون با منو تو قهره دیگه هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه

تو می گی نامه نوشتی نرسیده از تو یک خط یا نشون هیچکی ندیده

منم امشب واسه تو نامه نوشتم اما اشکام همه رو نامه چکیده

آسمون با منو تو قهره دیگه هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه

 

/ 0 نظر / 8 بازدید