غذای جن چیست

بازمانده غذای انسان و مغز استخوان غذای جن را تشکیل می دهد چنان که از ((ابن بابویه)) نیز نقل شده که : گروهی از طایفه جن به خدمت پیامبر شرفیاب شدند و عرض کردند : یا رسول ا... چیزی برای خوردن به ما عطا کن . حضرت استخوان و بازمانده غذا به آنها داد.

/ 0 نظر / 9 بازدید