تو سپیدی من سیاهم

تو خراب من آلوده مشو * غم این پیکر فرسوده مخور

قصه ام بشنو و از یاد ببر * بهر من غصه بیهوده مخور

تو سپیدی من سیاهم * خسته ای گم کرده راهم

تو به هر جا در پناهی * من به دنیا بی پناهم

تو طلوع هر امیدی * من غروبی نا امیدم

تو سپید و دل سیاهی * من سیاه دل سپیدم

تو سپیدی من سیاهم * خسته ای گم کرده راهم

گنه تو بی گناهی * بی گنه غرق گناهم

 

/ 0 نظر / 10 بازدید