آیا ابلیس از فرشتگان است یا از جنیان

به چند دلیل ابلیس از فرشتگان نیست بلکه از جنیان است

1 : ابلیس دارای اولاد و ذریه است و فرشتگان دارای فرزند نیستند.

2 : فرشتگان معصوم هستند در حالیکه ابلیس چنین نیست.

3 : ابلیس از آتش آفریده شده است اما فرشتگان از نور آفریده شده اند.

4 : در قرآن به جن بودن ابلیس تصریح شده است.

5 : روایاتی از پیامبر اکرم و امامان به ما رسیده که تصریح بر جن بودن ابلیس دارند.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید