جن و خرافات

مردم ناآگاه خرافات زیادی درباره این موجود ساخته اند به همین جهت وقتی کلمه جن گفته می شود مشتی خرافات نیز با آن تداعی می شود مثلا در زمانهای قدیم در اتاق زنی که تازه وضع حمل کرده بود آهن یا آهن ربایی قرار می دادند. یا با کودکان خود قطعه ای از شیء فلزی که اغلب سنجاق قفلی بود همراه می کردند و معتقد بودند این اشیاء فلزی آنها را از اذیت و آزار جن حفظ میکند. اما امروزه با بالا رفتن فرهنگ مردم، خرافات نیز به حداقل رسیده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید