پیامک های عاشقانه - ممکنه ما گلی رو دیر یاد کنیم...

نبردی از وفا یک ذره بویی * به هر ساعت شوی مایل به سویی * فقط یک نکته می گویم قبول کن * عزیزم واقعا بی چشم و رویی

 

بهار آمد که من شیدا بگردم چو ماهی بر لب دریا بگردم * پلنگ در کوه و آهو در بیابان همه جفتند و من تنها بگردم

 

کفشات و در بیار، جدی میگم کفشات و دربیار! چرا؟ آخه تو توی یه سرزمین مقدسی . آره شک نکن تو توی قلب منی

 

در کاخ مجلل خبر از عشق مجوی * که سعادت همه در کلبه درویشان است

 

ممکنه ما گلی رو دیر یاد کنیم * اما محاله عطر خوشش رو از فضای دل پاک کنیم

 

در دفتر زندگیت برای سفید ماندن صفحه غصه هات همیشه دعا می کنم

 

هوا داره سرد می شه مواظب باش کسی رو به گرمی قلبت پناه ندی چون فقط مال منه

 

تنهایی آدما یه دریا عمق داره ولی پر کردنش با یه لیوان ممکنه

 

انسانها به هر چیزی زیاد نگاه می کنن شبیه اون میشن ، حتما تو هم شبهای زیادی به ماه نگاه کردی

 

روزی که یادت نکنم روز خدا نیست * سوگند به اسمت که دلم از تو جدا نیست

 

اگر یه روز یه شاپرک تو خونتون کشید سرک * یه خورده یاد من بیفت نگو ولش کن به درک

/ 0 نظر / 8 بازدید